Integritetspolicy 2019-10-08

Din information är mycket viktig för Gistzone Impressions AB. Den här sekretesspolicyn beskriver hur och när vi samlar in, använder och delar din information vid användning av den här mobilapplikationen.

Läs den här sekretesspolicy noggrant. Genom att använda mobilapplikationen infoskylten.se, samtycker du till att vara bunden av de villkor som beskrivs här. Om du inte samtycker till de villkor som anges nedan, ska du inte använda mobilapplikationen infoskylten.se.

Personlig information

Vi samlar inte in, lagrar eller använder någon personlig information genom mobilappen infoskylten.se.

Icke-personlig information

Vi samlar inte in, lagrar eller använder någon icke-personlig information genom mobilappen infoskylten.se.

Behörigheter som krävs

För att kunna visa infoskyltar måste appen vid lästillfället tillåtas använda nedan behörigheter.

KAMERA: Visa och tolka skyltar genom användarens enhetskamera.
INTERNET: Gå in på internet för att begära visning av skylt.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Om vi gör några ändringar av appens sekretesspolicy som vi anser väsentligt förändra dina rättigheter, kommer vi att lägga den senaste policyn på webplatsen www.infoskylten.se och ändra datumet "Senast uppdaterat" ovan.


Kontakt med oss

info@podpoq.com